työelämätutka.png

Työelämätutka

Työelämätutka on visuaalinen ”Tutka”, jolla pohtia työelämäsuhteeseensa vaikuttavia tärkeitä ulottuvuuksia. Asiakas arvioi tilannettaan asteikolla 1–5, jossa 5 merkitsee, että asiakkaan voimavarat ovat hyvät kyseisellä ulottuvuudella, 1 päinvastaista tilannetta. Työelämätutka on vuorovaikutusta lisäävä, yksinkertainen, visuaalinen ja jäsentävä työväline asiakastyöhön.

Tutkimus ("Ohjauksen liike näkyviin – Tutka ja TE-toimistojen ohjauspalvelut. Seurannan ja arvioinnin prototyyppi") on toteutettu työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella ja sen on toteuttanut konsortio, jonka koordinaattorina on toiminut PsT Timo Spangar (Tmi Spangar Negotiations) ja jäseninä PsL Robert Arnkil (Tmi Arnkil Dialogues), PsL Anita Keskinen (Tmi Aksessio), professori Marjatta Vanhalakka-Ruoho (Joensuun Yliopisto), YM Heli Heikkilä (Työterveyslaitos) ja YM Sari Pitkänen. Konsortion kansainvälisinä asiantuntijoina ovat toimineet Professori Bill Borgen Kanadasta ja Tri Peter Plant Tanskasta.