näin profiloit palveluita

Olet saanut “kotitehtäväksi” ennakoida tulevaa toimijoiden koulutusta.

Tarkoitus olisi jo ennakkoon virittäytyä aiheeseen, vaikket vielä ole mahdollisesti syöttänyt palvelua toimijakantaan. Pääasia olisi tutustua tähän aineistoon, ja purkaa vaikkapa yksi toiminnoista Kompassille allaolevalla tavalla (voit käyttää apuna esim. wordia, vihkoa, mikä tahansa mikä sinulle sopii kirjataksesi pohdintasi ylös). Käymme toimintoja läpi koulutuksessa, ja jos mahdollista, siirrämme yhdessä pohtimasi toiminnon toimijakantaan. Jos herää kysymyksiä tai huomaat olevasi ymmälläsi mitä pitäisi tehdä - taklataan asiat yksi kerrallaan koulutuksessa.

  1. Kuvaa palvelusi / yrityksesi / hankkeesi / järjestösi lyhyesti ja mahdollisimman ilmaisevasti niin, että sen idea tulee ymmärrettävästi esiin. Kuka tai keitä olette, mistä palvelussanne on yleisesti kyse, mikä on ydinosaamistanne.

  2. Valitse palvelu tai yksittäinen toiminto mitä alat kuvata. Anna sille kuvaava otsikko (esim. Palstaviljely – Itsetuotettua, terveellistä ravintoa ja ulkoilua )

  3. Nykyaikainen termi tälle vaiheelle voisi olla tuotteistaminen. Ole kuvaileva, mutta älä rönsyile. Houkuttele, mutta keskity olennaiseen. Koita kuvata toimintaa niin, että siihen tutustuvalla herää mielenkiinto ja innostus kyseistä toimintaa kohtaan. (Esim. “Terveellistä, itsetuotettua ravintoa, ulkoilua ja toimintaa. Voit toimia ryhmässä tai nauttia palstan laittamisesta omassa rauhassa. Sesonkiryhmä joka toimii sekä ulkona että sisällä. Kaupunkiviljelyä, omavaraisuutta, terveellistä lähiruokaa, ekologista ajattelua, arjen oman ruuan valmistamista, sesonkiajattelua ja taimiviljelyä – kaikesta oppia myös kotiin! Ryhmässä välipala, ja vakaa työrytmi. Lämpimästi tervetuloa mukaan joukkoon!”)

Huomioi, että toimintoja, joissa toimintakykyä ja osaamista voi kehittää ja kuntouttaa, voi olla yksi tai useampia erilaisilla painotuksilla kompassin ulottuvuuksilla. Pyri kuvaamaan palvelua tai toimintoa niin, että siitä hahmottuisi mahdollisimman selvästi mitkä ovat palvelun painopisteet, eli mitä Kompassin seitsemän ulottuvuuden (työllistyvyys, terveys, psyykkinen hyvinvointi…jne) ominaisuutta palvelussasi voi kehittää/kartoittaa/kuntouttaa.

Pyri siihen, että kuvauksesta hahmottuu mikä on palvelun ‘kärki’ tai ‘kolme kärjessä’ eli ne ulottuvuudet, jotka ovat palvelusi tai toimintosi tärkeimmät ominaisuudet (eli saavat sinulta arvion 5 tai 4). Anna lopuille 1-3, riippuen minkä verran palvelua on. Kysymys ei ole palvelun ‘hyvyyden’ arviosta, vaan sen profiloinnista ja sanallisesta kuvaamisesta.

Annan numero 5 vain maksimissaan kahdelle (tai hyvin perusteltuna kolmelle ulottuvuudelle).

ASTEIKKO:

1 = ei palvelua

2 = Meillä on vähän tätä palvelua, vaatii toisen toimijan tai toimijoiden yhteistyötä, kevyttä neuvontaa ja ohjausta

3 = Tämä palvelu sisältyy muuhun toimintaan, tämä palvelu voi olla vaihtoehto, tämä palvelu täydentää muita toimintoja

4 = Tätä toimintaa on hyvin paljon, mutta se ei ole päätuotteemme

5 = Päätuote, vahva osaaminen, laajat verkostot, tuloksellinen jatkopolutus, käytössä hyvät arviointi-, kartoitus- ja ohjausmenetelmät, systemaattinen asiakkaan tiedon seuranta ja raportointi tarvittaville tahoille, sujuvat nivelvaiheet, ylpeä päätuotteesta (ja syystä!)


Käytännön esimerkkejä

Työllistyvyys, koulu tai päivähoito: Työllistyvyyttä edistävät kurssit ja toiminnot, ura-ja suuntaohjaukset, työtoiminta, työnhakutaitoja edistävät, kurssit ja toiminnot, valmennukset, kurssit, koulutus, valmennus, koulua ja oppimista tukevat palvelut, perhettä tukevat palvelut, tukitoiminta…

Terveys: Terveyspalvelut, ryhmätoiminnot, neuvontapisteet, liikunnalliset toiminnot, terveyttä edistävät palvelut, terveysneuvontapiste, terveyspalveluiden ryhmätoiminnot, ennaltaehkäisevä päihdetyö, henkilökohtainen ohjaus, vertaisohjaajat, avoimet liikunnat, maksuttomat liikuntapalvelut, aikuisten/nuorten/perheiden liikunnat, viikko-ohjelman teko, terveelliseen ruokailuun painottavat, ylijäämäruokajakelu…

Psyykkinen hyvinvointi ja toimintakyky: Ryhmätoiminnot, toimintakykyä edistävät toiminnot, mielenterveyspalvelut, kognitiivisia taitoja edistävät, kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus, arjen tuki, terapiat, terveyspalveluiden ryhmätoiminnot, matemaattisia- ja kognitiivisia taitoja lisäävät toiminnot (kuten reseptit, laskeminen, suunnittelu, suurtalouskeittiö, kassatyö, kahvilatoiminta), motoriikkaa kartoittavat ja kuntouttavat, vertaisryhmät, järjestöjen kohdennetut ryhmät, kriisikahvilat, kriisiapu, omaisten tukipalvelut, tukihenkilöt, koutsit…

Arjen sujuvuus: Arjen toimintoja koutsaavat kurssit/ryhmät, ruuan laitto, asumispalvelut, arjen hallintaa edistävät toiminnot, itsenäisen arjen tuki, perheen arjen tuki, arjen tuki, koutsit, kotipalvelu, kuntouttava työtoiminta, arjen toimintoja edistävät toiminnot, muuttopalvelut, itsenäisyyteen tukevat, yksilö- ja ryhmävalmennukset, varhaisen vanhemmuuden tuki….

Talous: Talousneuvonta, velkaneuvonta, hlö.koht. budjetin teko, sosiaalityön taloudellinen tuki, velkaneuvonta, matalan kynnyksen talousohjaus, kuntouttava työtoiminta, ruokajakelu, vapaaehtoisjärjestöjen apu (vaateapu, lahjakortit), diakoniatyö…

Osallisuus ja sosiaalinen tilanne: Sosiaalisuutta lisäävä, virastoasioinnin tuki, ryhmätoiminnot, osallisuuden tuki, ryhmätoiminnat, virastoasioinnin tuki, koutsit, lähiyhteistöt, harrastukset, verkostotyö, perhesuhteet, perheneuvonta, tukihenkilötoiminta, vertaisohjaus- ja ryhmät, avoimet ryhmätoiminnot, vapaaehtoistyö, kurssit, koulutukset…

Osaaminen: Oppimis- ja vuorovaikutustaitoja lisäävää, koulunkäyntiä edistävää, osaamista kartoittavaa, oppimisvalmiudet- ja taidot, osaamisen tunnustaminen (tutkinnon osat, osatutkinnot, oppisopimukset, osaamistodistukset), kielivalmennus, epävirallisen osaamisen kartoitus, henkilökohtainen neuvonta, vuorovaikutusta tukevat kerhot, tukihenkilötoiminta, joustavat opintopolut, verkostotyö…