Toimijakanta ja palvelukytkentä

Palvelun tuottajat profiloivat omat palvelutuotteensa samoilla ulottuvuuksilla kuin asiakas (Osaaminen, Talous, Terveys, jne.). Tarkoitus on löytää mille alueille toiminnot painottuvat. Toimijat kuvaavat tuotteensa ja toimintonsa "otsikkotasoa" syvemmälle, tehden toimintonsa helpommaksi hahmottaa. Tulevaisuudessa toimijakanta tulee sisältämään myös kuvia ja videoita, jotta toiminnot elävöityvät ja palveluihin tutustuminen helpottuu.

Asiakkaan tilanteen ja toimijan palvelun hahmotus tapahtuu siis samoilla osa-alueilla ja palvelutarpeen arvio voidaan kytkeä palvelun tuottajiin: Näin löydetään sellaisia palvelun tuottajia, jotka tarjoavat sellaista toimintaa, jota asiakas voi tarvita. Tämä tekee myös palveluita ja toimintoja näkyväksi aivan uudella tavalla.

Sitä että asiakkaan arviota sovitetaan yhteen toimijakannassa oleviin palveluihin ja toimintoihin - eli toisinsanoen kytketään tilanne palveluun -  kutsutaan palvelukytkennäksi.

Kompassi -menetelmää voidaan käyttää myös ilman toimijakantaa.