Tärkeää lukea: MIten kompassia käytetään

Eli Kompassin filosofia ja eettinen koodisto työntekijälle


Ensimmäinen sääntö: noudata näitä sääntöjä

Kokemuksen mukaan kompassi todella auttaa vuorovaikutuksessa. Se saa asiakkaat puhumaan ja pohtimaan, ja antaa työntekijöille uutta näkökulmaa työhönsä. Kaiken takana on kuitenkin läsnäolo ja sitoutuminen vuorovaikutukselliseen tilanteeseen. Kompassi on keskustelun väline, ei itseisarvo tai suoritettava lomakkeisto. Se voi tuntua siltä, että se vaatii paljon, mutta vannomme, että se antaa vielä enemmän. Koska sitoudumme käyttämään menetelmää, joka houkuttelee ihmistä avautumaan - sitä tilannetta täytyy kohdella suurella kunnioituksella.

Ketään ei saa pitää itsestäänselvyytenä, kenenkään puolesta ei saa vastata, ketään ei saa luulla tuntevansa etukäteen, yleistyksiä ei saa tehdä. Jokainen meistä on yksilö ja kohdellaan toisiamme niin kuin haluaisimme itseämme kohdeltavan.

Dialogisuuden ytimessä on luottamus, läsnäolo ja toisen kunnioitus.

Toinen sääntö: … älä ainakaan ajattele sitä työkaluna ja menetelmänä!

Kompassi on keskusteleva eikä sitä tule ”suorittaa”. Otsikoiden välillä voi liikkua keskustelun mukana. Resetoi kaikki suoritusnappulasi ja ajattele Kompassia enemmänkin vuoropuhelun tukena. Sen on tarkoitus edistää dialogisuutta ja ruokkia luovuutta – ei solmia sinua ja asiakasta kysymyslimboon, jossa kumpikin lähinnä turhautuu. Pidä huoneentauluna: ”Ei monologeja vaan dialogeja!”

Kun asiakkaan prosessi alkaa hahmottumaan Kompassilla, ja jokin osio on muuttunut ajan kuluessa asteikolla ylös tai alas, kohtele tilannetta muutoksena. Älä ajattele automaattisesti, että numerot alas on kielteistä ja numerot ylös on myönteistä. Kyse on muutoksesta, ja siihen tulee suhtautua mielenkiinnolla. Asiakas voi itse kuivalla mistä on kyse, ja tilanteeseen saadaan lisää syvyyttä.

kolmas sääntö: Asiakastilanne vai asiakkaan tilanne?

Eräs asiakas luonnehti Kompassia näin: ” Minulta on kysytty näitä kysymyksiä ennenkin, muttei koskaan tällä tavalla!”. Olet työsi ammattilainen, mutta anna asiakkaalle ja itsellesi mahdollisuus tutustua uudenlaiseen tapaan puhua ja jäsentää (monimutkaisiakin) tilanteita.

neljäs sääntö: Palapelin kokoamisen Zen

Asiakkaan toimintaverkosto voi olla laaja ja hajallaan, tilanne voi olla sirpaleinen ja kaaottinen – kuitenkaan kellään ei tunnu olevan koko kuva hallussa? Kompassi on omiaan jäsentämään ja antamaan hahmoa, sen avulla etsitään palapelin puuttuvia osia ja tuetaan verkoston yhteistyötä. Ja muista: Me saamme olla ymmällämme. Me emme kuitenkaan ole yksin työssämme. Ehkä palvelukytkennän avulla löydetään jotain ihan uutta ja yllättävää?

viides sääntö: Kysymisen ja kuulemisen jalot taidot

Oletko koskaan keksinyt jotain mielestäsi älyttömän hienoa, ja ihmetellyt miksi toinen ei innostu? Kyse on sinun innostuksestasi. Saadaksemme kiinni muiden innostuksesta, mielenkiinnon kohteista ja motivaatioista, meidän tulee kuunnella. Kysy ja kysy lisää. Aidolla kiinnostuksella luomme vuorovaikutukseen lempeän ilmapiirin, sen sijaan että pyrimme kontrolloimaan sitä jäykästi.

tiimi2.jpeg