tehty tutka.png

Kuntoutussäätiö: SOSKU-Tutka

Elämänhallinnan arviointiin ja ohjaustyöhön soveltuva SOSKU-Tutka on nyt koekäytössä sähköisenä versiona. Menetelmä on kehitetty valtakunnallisessa sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa (SOSKU). Sen pohjana on Tutka-menetelmä, joka on kehitetty työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana työllistymistä tukevissa palveluissa tehtävän ohjaustyön tueksi. Menetelmä on nyt kaikkien asiasta kiinnostuneiden käytettävissä sähköisenä versiona vuoden ajan, toukokuuhun 2018 asti. 

SOSKU-Tutka on visuaalinen, innostava ja helppokäyttöinen menetelmä. Se koostuu ympyrästä, joka jakaantuu kahdeksaan elämänhallintaa kuvaavaan sektoriin, joita asiakas arvioi viisiportaisten hymiöiden avulla. Tekstit on muotoiltu yksinkertaisiksi ja mahdollisimman selkokielisiksi.

Tehdään arviointi.png

Asiakkaan täyttämä Tutka-ympyrä toimii hyvänä pohjana työntekijän ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen ja keskustelun virittämisessä, yhteisten tavoitteiden asettamisessa ja niissä etenemisen arvioimisessa. Menetelmään sisältyy ohjeteksti, joka tukee työntekijää keskustelun virittämisessä ja suuntaamisessa. Menetelmää kannattaa käyttää asiakkuuden alkaessa, palata siihen prosessin edettyä ja tehdä loppuarviointi palvelun päättyessä.

Sähköinen menetelmä ja kaikki sen kautta kertynyt aineisto on Luonto Creations Oy:n palvelimella, mitä kautta saa myös asiakas- ja käyttäjäkohtaiset yhteenvedot. Menetelmän yhteenvetoja voi hyödyntää kuvaamaan yksittäisen asiakkaan tai isomman asiakasryhmän elämäntilanteessa ja elämänhallinnassa tapahtuneita muutoksia.

Halutako tietää lisää, tai oletko kiinnostunut kokeilemaan ja käyttämään SOSKU-Tutkaa asiakastyössäsi?

Kuntoutussäätiö: Matti Tuusa - matti.tuusa@kuntoutussaatio.fi ,  puh. 040 833 2632

 
 
soskun logot.png