Minulta on kysytty näitä kysymyksiä ennenkin, muttei koskaan tällä tavalla!
— Asiakas, nainen 43v.

KOMPASSI

Kompassi on visuaalinen, jäsentävä ja helppokäyttöinen verkkopohjainen työkalu ja menetelmä, jonka tarkoitus on edistää vuorovaikutusta ja vahvistaa verkostoa. Katso Kompassin esittelyvideo.

VUOROPUHELUN VAHVISTAMINEN

Kompassin käyttökelpoisuus perustuu siihen, että siinä niin asiakas kuin asiakaspalvelijakin voivat nopeasti, joustavasti ja selkeästi hahmottaa asiakkaan elämäntilanteen keskeisillä ulottuvuuksilla. Kompassin avulla keskustelu mahdollistaa jäsentyneen vuoropuhelun ja asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin perustan.

Asiakas joutuu jäämään liian usein passiiviseen asemaan, mutta kompassi tarjoaa helposti lähestyttävän, visuaalisesti havainnollisen tavan asiakkaalle ilmaista miten hän näkee elämäntilanteensa. Tämä tukee asiakkaan elämänhallinnan tunnetta, ja asiakkaan ja asiakaspalvelijan välistä vuoropuhelua.

VERKOSTOTYÖN EDISTÄMINEN

Asiakaspalvelun toteuttajan on usein vaikea hahmottaa asiakkaan tilannetta varsinkin silloin kun siihen liittyy useita eri tekijöitä. Kompassi sujuvoittaa tilannearviota ja tukee jatkuvuutta. Myös sen toimintaverkosto hahmottaminen, joka voisi tarjota asiakkaalle kuntoutumisen, aktivoitumisen ja toimintakyvyn lisääntymisen mahdollisuuksia, on usein vaikea hahmottaa, niin asiakkaalle, kuin asiakaspalvelijallekin. Usein verkoston eri tahot eivät tunne riittävän hyvin toisiaan ja eri toimijoiden vahvuuksia ja profiileja. Kompassi tukee palvelujen läpinäkyvyyttä.

Kompassi on myös liikkuvan työn edistäjä, esimerkiksi tabletilla käytettynä se on myös hyvin huomaamaton ja mukava tapa haastatella asiakasta.

ARVION KYTKEMINEN PALVELUIHIN

Kompassi visualisoi asiakkaan tilannetta keskeisillä elämänalueilla, sen lisäksi se tekee näkyväksi sen keskeisen palveluverkoston, jota asiakkaan palvelutarpeeseen vastaamisessa tarvitaan.

Palvelun tuottajat profiloivat omat palvelutuotteensa samoilla ulottuvuuksilla, millä asiakkaan elämäntilanne hahmotetaan, Näin löydetään sellaisia palvelun tuottajia, jotka tarjoavat juuri sellaista toimintaa, jota asiakas voi tarvita. Samalla koko verkosto tulee läpinäkyvämmäksi kaikille toimijoille ja sen kokonaispotentiaali kasvaa.

Tässä kytkennässä on erittäin merkittävää potentiaalia ajatelleen tulevia tilaaja-tuottaja rakenteita ja toimintaa mahdollisesti tulevissa maakunta-uudistuksissa. Esimerkiksi maakunnan tilaaja voisi edellyttää, että palvelun tuottaja profiloi toimintansa Kompassin ulottuvuuksilla ja hankintasopimukseen kirjataan selkeästi, miten asiakkaan Kompassilla arvioituun palvelutarpeeseen vastataan tilauksessa, ja tätä seurataan tulosseurannassa.

yhdessä.jpeg