Olet siis oppinut luomaan ohjauksia - Hienoa! Nyt vain reippaasti kysymysten kimppuun! Kun teette asiakkaan kanssa Kompassia, muista kertoa mistä siinä on kysymys (jos tarvitset kuitenkin tässä vaiheessa vielä vihjeitä siitä mikä Kompassi on, käy lukemassa osiot "Mikä menetelmä" ja "Miten käytän menetelmää asiakastyössä").

Voitte aloittaa mistä tahansa otsakkeesta ja siirtyä osiosta toiseen keskustelun lomassa. Muista - Kompassi on vuorovaikutuksenne edistäjä ja jäsentäjä, ei suoritettava lomakkeisto.


voitte aloittaa mistä tahansa otsakkeesta

työllistyvyyden koko kortti.jpg

Pohtikaa ensin "pääväittämää". Voitte aloittaa mistä tahansa otsakkeesta. Voit vaikka luonnehtia osioita lyhyesti asiakkaalle ja kysy mikä niistä voisi olla se mistä hän haluaa aloittaa.

Käytetään tässä esimerkkinä Työllistyvyyden osiota. Asiakas vastaa ensin pääväittämään, "Tavoitteeni ovat selkeät ja olen motivoitunut työhön". Asteikko on yhdestä viiteen (1 = ei yhtään samaa mieltä... 5 = täysin samaa mieltä). Tämän jälkeen aukeaa lisäkysymykset, tai lisäväittämät). Väittämät ovat keskustelun tueksi ja antamaan lisäsyvyyttä kyseiseen osioon (niitä ei ole pakko täyttää). Ehkä jokin kysymys herättää enemmän huomiota kuin joku toinen? Ehkä jokin kysymys on erityisen vaikea tai haastava? Ehkä jokin kysymys herättää uusia ideoita?

Lisää myös muistiinpanoja - ja muista aina painaa "Tallenna".


pää- ja lisäkysymysten mahdollinen ero

Joskus pää- ja lisäväittämät poikkeavat toisistaan paljon (kuvan esimerkissä pallo ja kolmio aika kaukana toisistaan) - kiinnittäkää huomiota minkä väittämän kanssa asiakas on erityisesti eri -tai samaa mieltä. Tässä kohdin voi piillä avain jumissa oleviin tilanteisiin, uusiin ideoihin tai asioihin mistä pitäisi puhua, mutta sille ei ole vielä löytynyt keinoa tai tilaisuutta.

Pääväittämän (vihreä pallo pääväittämän alapuolella olevalla janalla) arvion perusteella määräytyy se, mitä palveluja ja toimintoja asiakkaalle tarjotaan "Toiminnot" osiossa (tähän tutustumme "Palvelukytkentä" -osiossa hieman myöhemmin). Harmaa kolmio janan alapuolella on lisäkysymysten / lisäväittämien, keskiarvo. 

Jotta palveluohjaus saataisiin kohdilleen, tulisi teidän pohtia tällaisessa kohdassa yhdessä, onko pää- ja lisäväittämien erolla merkitystä. Jos ei, osion voi tallentaa ja sulkea - jos on, asiakas voi päättää onko hänen mielestään aiheellista siirtää tai vielä hieman hienosäätää pääväittämän arvioita.


Täytetty kompassi

Täytetty ensimmäinen.png

Olette nyt käyneet kaikki osiot läpi. Tutkikaa ja keskustelkaa nyt koko kompassista, miltä kokonaisuus näyttää? Onko jokin otsake mitä pitäisi vielä käydä lävitse? Onko jokin kysymys saanut arvoksi 1, mitä se tarkoittaa? Entä 5 - missä on havaittavissa voimavaroja?

Tässä vaiheessa voitte käydä katsomassa mitä palveluja ja toimintoja kyseiseen tilanteeseen on tarjolla!

Jos haluat luoda samalle asiakkaalle uuden ohjauksen (Kompassin tai käyttää jotain muuta menetelmää), lue "Ohjauksen aloitus" kohta "Uusi asiakas tai olemassa olevalle asiakkaalle uusi ohjaus".


oma arvio ja laskennallinen arvio

Mitä sitten ovat pääväittämät ja lisäkysymykset suhteessa toisiinsa? Niin kuin yllä on kerrottu, tarkoitus on ensin luonnehtia tilannetta yleensä ja keskustella otsakkeesta ja pääväittämästä. Lisäväittämien tarkoitus on syventää aihe-aluetta. Oikealla puolella graafia on kohta Näytä ja sen alapuolella kohdat Oma arvio ja Laskennallinen.

laskenallinen ja oma 2.png

Sinisellä näkyvä kuva on pääväittämien piirtämä graafi. Vihreällä näkyvä on lisäkysymysten piirtämä graafi. Tällä kuvalla voidaan katsoa onko pääväittämien ja lisäkysymysten välillä suuria eroja, ja jos on, mitä se merkitsee? Joskus voi olla kyse siitä, että asiakas kokee terveytensä paremmaksi kuin lisäkysymykset antaa ilmi, mutta asiakas kuvaa, että hän pärjää tilanteensa kanssa hyvin, eikä lisäkysymyksissä ole mitään mihin hän kokee tarvitsevansa apua. Sen sijaan esimerkiksi taloustilanteeseen hän voikin tarvita apua. Pääasia on antaa asiakkaan kertoa mihin hän haluaa kiinnittää huomiota ja mihin hän tarvitsee apua.