Asiakkaan siirto tai jako

Voit jakaa tai siirtää asiakkaan ohjaajien kesken. Siirto poistaa asiakkaan sinulta ja siirtää asiakkaan valitsemallesi käyttäjälle. Jako jakaa asiakkaan toisen ohjaajan kesken, jolloin hänkin voi muokata kyseisen asiakkaan tietoja ja ohjauksia, ja tehdä esim. uusia Kompasseja.

Etusivulla on Asiakkaat -lista. Valitse siitä haluamasi asiakas.

Esimerkissä valitaan "Asiakas B. 0003"

Oikeassa reunassa näkyy "Pääsyoikeudet". Vastaava ohjaaja on henkilö, joka on alunperin luonut asiakkaan tekemällä hänen kanssaan ensimmäisen ohjauksen, tai henkilö, jolle asiakas on siirretty. Jaettu -kohtaan listataan ne ohjaajat (työntekijät), joilla on pääsy asiakkaan tietoihin ja ohjauksiin.


Asiakkaan siirto

Valitse "Siirrä asiakas toiselle käyttäjälle". Valitse tämän jälkeen organisaatio (kuva 1.) ja etsi käyttäjä hakutoiminnolla (kuva 2.). Valitse käyttäjä listalta, ja laita rastit ruutuihin, kun olet varma siirrosta. Paina Siirrä asiakas.

Vain Vastaava ohjaaja voi siirtää asiakkaan.

Kuva 1. Valitse organisaatio. Huom! Jos asiakas siirretään toiseen organisaatioon,  kaikki  käyttäjät, joilla on pääsy asiakkaan tietoihin, menettävät oikeuden.

Kuva 1. Valitse organisaatio. Huom! Jos asiakas siirretään toiseen organisaatioon, kaikki käyttäjät, joilla on pääsy asiakkaan tietoihin, menettävät oikeuden.

Kuva 2. Hae ja valitse käyttäjä

Kuva 2. Hae ja valitse käyttäjä


Asiakkaan jako

Kun jaat asiakkaan toisen ohjaajan kanssa, toinen ohjaaja saa oikeudet katsella ja muokata asiakkaan tietoja ja ohjauksia (esim. Kompasseja), ja luoda uusia ohjauksia.

Valitse "Jaa asiakas toisen käyttäjän kanssa".

Hae ja valitse käyttäjä listalta. Laita rasti ruutuun, kun olet varma jakamisesta. (kuva 1.)

Pääsyoikeuksiin ilmestyy nyt sen henkilön nimi, jolle asiakas on jaettu. Voit poistaa jaon pienestä roskakori -kuvakkeesta nimen perässä.

HUOM! Vain vastaava ohjaaja voi poistaa jaon.

Kuva 1. Varmista että asiakkaan voi jakaa.

Kuva 1. Varmista että asiakkaan voi jakaa.

Kuva 2. "Jaettu" kohdassa näkyy kenelle asiakas on jaettu. Poisto tapahtuu roskakori -kuvakkeesta.

Kuva 2. "Jaettu" kohdassa näkyy kenelle asiakas on jaettu. Poisto tapahtuu roskakori -kuvakkeesta.